Rapportages en jaarrekeningen

 

Voor iedere onderneming is een overzichtelijke financiële administratie onontbeerlijk. En om als ondernemer de goede koers te blijven volgen, zijn duidelijke periodieke rapportages en jaarrekeningen dan ook een must.

 

Op basis van een goed gevoerde administratie bieden wij u een helder inzicht in voornoemde cijfers door middel van tussentijdse overzichten.

Aan het eind van het boekjaar resulterend in een overzichtelijk en eenvoudig te lezen jaarrekening. Alvorens de jaarrekening wordt vastgesteld, bespreken wij deze met u, waardoor u de aandacht krijgt die u verdient, ongeacht de aard of omvang van uw onderneming.

Heeft u investeringsplannen? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Samen met u stellen wij een investeringsplan voor u op, dat u ook kunt gebruiken bij de financieringsaanvraag.

Of droomt u van een eigen zaak? Dan kunnen wij samen met u een ondernemingsplan opstellen, waarbij de gevolgen voor uw onderneming alsook voor uw privé situatie in kaart worden gebracht. Op basis van dit ondernemingsplan krijgt u een helder en gefundeerd overzicht van de haalbaarheid van uw 'zelfstandig avontuur'.