Aangifte schenk- en erfbelasting

 

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met schenk- en/of erfbelasting. Een goede planning van schenking(en) kan meer belasting besparen, dan u in eerste instantie zou verwachten.

 

Zo kan veel erfbelasting worden bespaard als tijdig wordt begonnen met de overdracht van vermogen aan uw nabestaanden/kinderen middels (periodieke) schenkingen en/of gebruik wordt gemaakt van (tijdelijk) verhoogde schenkingsvrijstellingen.

N.a.v. uw persoonlijke wensen inzake vermogensoverdracht aan uw nabestaanden/kinderen stellen wij een planning op, waarbij de belastingheffing tot een minimum wordt beperkt.

RZN Administratie & Advies verzorgt uiteraard ook de bijbehorende aangiften schenk- en erfbelasting.

 

RZN, alles helder